FISE MEDICALE PENTRU NAVIGATORI

Acte necesare pentru intocmirea fisei medicale pentru navigatori:

-Adeverinta de boli cronice de la medicul de familie

-Cartea de identitate