FISE MEDICALE PORT ARMA

ACTE NECESARE FISA PORT ARMA
– adeverinta de boli cronice(eliberata de catre medicul de familie);
– carte de identitate;
– fisa port arma  tipizata(se obtine de la policlinica Euromed).