MEDICINA MUNCII

SC ALVA EUROMED CONSULT, a dezvoltat servicii de Medicina Muncii adaptate la solicitarile profesionale si la specificul activitatii fiecarui angajator.Dispunem de toata dotarea presta activitati medicale.

Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt:

-examenul medical la angajarea in munca,de adaptare,periodic,la reluarea activitatii,supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca;

-prin supraveghere speciala se intelege examenul medical profilactic efectuat de catre medicul de medicina muncii,in vederea stabo;oroo aptitudinii in munca pentru lucratorii care se incadreaza in urmatoarele categorii:persoane cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani impliniti, persoane cu varsta de peste 60 de ani impliniti,femei gravide,persoane cu handicap,persoane dependente de droguri,de alcool,stangace,persoane cu vederea monoculara,persoane in evidenta cu boli cronice.

-Stabilirea investigatiilor necesare fiecarei profesii in functie de noxele si suprasolicitarile interseci ale acesteia.

-Intocmirea dosarului medical pentru fiecare angajat

-Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin examene medicale la angajarea in munca,control medical,periodic,examen medical la reluarea activitatii in munca.

-Efectuarea consultatiilor de specialitate(examinari diagnostic), a examenelor paraclinice si testelor de laborator,necesare fiecarui loc de munca conform consilierii  medicului de medicina muncii.

-Participarea si Consilierea de specialitate in domeniul Medicina Muncii privind evaluarea factorilor de risc implicati in imbolnavirile profesionale.

-Consilierea Angajatorului privind fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca in Cadrul Comitetului de Securitate in Munca

-Analiza dosarului medical cu stabilirea aptitudinii in munca de catre medicul de medicina muncii.

-Medicul de medicina muncii informeaza de indata responsabilul de contract privind angajatii pentru care in timpul controlului medical s-a stabilit aptitudinea in munca ca fiind inapti temporar sau inapti:

-Medicul de medicina muncii vizeaza fisele de protectia muncii;

-Tinem evidenta medicala in ceea ce priveste angajatii achizitorului

-Se informeaza achizitorul in ceea ce priveste modificarile in starea de sanatate a angajatilor.

-Raportari anuale privind starea de sanatate a companiei.

-Curs de prim ajutor.

-Medic de Medicina Muncii dedicat.

 

Eliberam Aviz Medical pentru personalul cu atributii in siguranta transportatorilor.

Eliberam Aviz Psihologic pentru personalul cu atributii in siguranta transportatorilor.

-Prestatorul preda toate documentele medicale beneficiarului pe baza de proces verbal cu numar de inregistrare,data predarii si semnatura de primire.

Suntem Acreditati- conform ART.1-Ordinul comun 1260/1390/2013-al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii-(1) “Pentru a examina personalul cu atributii in siguranta transporturilor, unitate specializata medicala si psihologica detinem certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor.”